Skip to content

Упис у први разред средње школе

Упис ученика у први разред средње школе, непосредно, доласком у школу и подношењем пријаве за упис, обавиће се у првом уписном року 2.и 3.јула 2024.године, као и у другом уписном року 4.јула, од 08.00 – 15.00 часова у згради гимназије.

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и другог уписног круга) је од 2.јула до 7.јула од 8 – 15 часова.

Упис можете обавити електронски или непосредно доласком у школу. Електронски упис је преко портала Моја средња школа (е управа), а документа потребна за упис достављају се школи директно из базе података у складу са прописима заштите података о личности.

За упис ученика приликом доласка у школу, неопходна су следећа документа:

 • Уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању
 • Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
 • Сведочанства шестог, седмог и осмог разреда
 • Попуњена пријава за упис (коју ученик добија у школи) са назначеним другим страним језиком из основне школе, изборним програмом (верска настава или грађанско васпитање) и два изборна програма од понуђених ( само за ученике гимназије) –
  • Језик, медији и култура
  • Појединац, група, друштво
  • Здравље и спорт
  • Примењене науке

За ученике који уписују образовне профиле (електротехничар рачунара или машински техничар моторних возила) неопходно је и лекарско уверење.

Обавезни изборни програми који ће се изучавати у првом разреду гимназије у Средњој школи у Новој Вароши, у школској 2024/25. години

 • Примењене науке: Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој. Укључује наставне предмете: Физика, Хемија, Биологија и Географија.
 • Појединац, група и друштво има за циљ развијање компетенције за одговоран однос у друштву – упознавање ученика са људским правима, институцијама које су одговорне за заштиту људских права, оспособљавање за улогу одговорног грађанина друштва, припадност одређеним друштвеним групама, субкултуре. Укључује наставне предмете: Историја, Социологија, Психологија и Филозофија.
 • Здравље и спорт. Овај изборни програм има за циљ развијање компетенције за одговоран однос према здрављу. Укључује наставне предмете као што су: Физичко васпитање, Психологија, Биологија.
 • Језик, медији и култура је изборни програм који има за циљ развијање језичких и комуникационих компетенција ученика и медијске писмености. Укључује наставне предмете као што су: Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност за припаднике националних мањина, Страни језик, Психологија и Социологија .
© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош