Available courses

Kurs je namenjen učenicima II razreda, obrazovni profil Mašinski tehničar motornih vozila

Nastavni materijal vezan za gradivo iz predmeta Održavanje operativnih sistema


Kurs iz predmeta Mikrokontroleri i mikroračunari za učenike odeljenja III razreda obrazovnog profila elektrotehničar računara


Kurs iz predmeta Računarske mreže za učenike odeljenja III razreda obrazovnog profila elektrotehničar računara

Računarski hardver

Kurs namenjen učenicima I razreda Srednje škole obrazovni profil elektrotehničar računara.

Kurs namenjen učenicima II razreda Srednje škole, obrazovni profil elektrotehničar računara.

Ciljevi kursa:

  • Sticanje osnovnih znanja o funkciji i strukturi operativnog sistema;
  • Sticanje osnovnih znanja o konceptu virtuelizacije i korišćenje softverskog paketa u procesu virtuelizacije;
  • Osposobljavanje za instaliranje operativnog sistema na radnoj stanici;

Osnove elektrotehnike 1
Kurs iz računarstva i informatike.
Elektroenergetika je predmet, koji u toku radne nedelje ima dva časa teorijske nastave. Elektroenergetika je podoblast elektrotehnike koja se bavi proizvodnjom, prenosom i distribucijom električne energije, kao i električnim uređajima priključenim na takve sisteme kao što su generatori, elektromotori, transformatori i uređaji energetske elektronike. Iako je veći deo ove oblasti usresređen na trofazne naizmenične sisteme, koji su standard za prenos i distribuciju, značajan deo oblasti bavi se konverzijom između jednosmerne i naizmenične struje, kao i razvojem specijalizovanih sistema koji se koriste u avionima i za električnu železnicu.

Kurs iz predmeta Uvod u arhitekturu računara za učenike  I razreda obrazovnog profila elektrotehničar računara.

Kurs iz predmeta ElektronikaII za učenike odeljenja III razreda obrazovnog profila elektrotehničar računara
Kurs iz predmeta Računarska logika za učenike odeljenja III razreda obrazovnog profila elektrotehničar računara
Osnove elektrotehnike za odeljenje II 1

Ovaj kurs je namenjen učenicima elektrotehničara računara

Kurs je namenjen učenicima IV razreda elektrotehničara računara