Skip to content

ОБАВЕШТЕЊЕ ОД 30.3.2022.ГОДИНЕ

Средња школа

Нова Варош

Број 437/30.3.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ ОД 30.3.2022.ГОДИНЕ

  1. ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ УЧЕНИЦИ ДА СУ СВЕ ШКОЛЕ У  РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УКЉУЧЕНЕ У ДРУГО ПИЛОТИРАЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ.

ПОЛАГАЊЕ ТЕСТОВА ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ЗА СЛЕДЕЋЕ ДАНЕ :

5.АПРИЛ – СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, ПОЛАЖУ СВИ УЧЕНИЦИ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА, УКУПНО 88

6.АПРИЛ – МАТЕМАТИКА – ПОЛАЖУ СВИ УЧЕНИЦИ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА, УКУПНО 88

7.АПРИЛ – ТЕСТ ИЗ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА( ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, БИОЛОГИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ИСТОРИЈА) ПОЛАЖУ УЧЕНИЦИ ГИМНАЗИЈСКИХ СМЕРОВА, УЧЕНИЦИ 4/1 И 4/2 – УКУПНО 39

8.АПРИЛ – СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИ ТЕСТ ИЗ ПОДРУЧЈА РАДА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ПОЛАЖУ 4/4 – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА, И 4/3 МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА.- УКУПНО 49

  1. УЧЕНИЦИ ЋЕ ТЕСТОВЕ ПОЛАГАТИ У УЧИОНИЦАМА У ОБЕ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ, А  НА ИСПИТЕ, СВАКОГ ДАНА СУ ОБАВЕЗНИ ДА ПОНЕСУ ВАЖЕЋИ  ЛИЧНИ ДОКУМЕНТ СА СЛИКОМ ( ЛИЧНА КАРТА, ПАСОШ) ИЛИ ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ СА ФОТОГРАФИЈОМ.
  2. ПОЛАГАЊЕ ТЕСТОВА СВАКОГ ДАНА ПОЧИЊЕ У 12 САТИ, А УЧЕНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА 20 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА СВАКОГ ТЕСТА БУДУ У УЧИОНИЦИ У КОЈОЈ СУ ОДРЕЂЕНИ. СПИСКОВИ СА ИМЕНИМА УЧЕНИКА У КОЈОЈ УЧИОНИЦИ ЋЕ ПОЛАГАТИ ТЕСТОВЕ БИЋЕ ИСТАКНУТИ НАЈКАСНИЈЕ САТ ВРЕМЕН АПРЕ ПОЧЕТКА ИСПИТА. ВРЕМЕ ПРЕДВИЂЕНО ЗА ПОЛАГАЊЕ ТЕСТОВА ЈЕ 3 САТА, ТАЧНИЈЕ ДО 15 ЧАСОВА. СВАКИ УЧЕНИК ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА СЕДНЕ У КЛУПУ ОЗНАЧЕНУ БРОЈЕМ КОЈИ СЕ ПОКЛАПА СА БРОЈЕМ КОЈИ ЋЕ СТАЈАТИ УЗ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА. 
  3. ЗА СВАКИ ТЕСТ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ БИЋЕ ИСТАКНУТ СПИСАК ДОЗБВОЉЕНОГ ПРИБОРА ЗА  РАД. МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И ОСТАЛА НЕДОЗВОЉЕНА СРЕДСТВА ОДЛАГАЋЕ СЕ ПРЕ ПОЧЕТКА ИСПИТА ЗА ТО ПРЕДВИЂЕНО МЕСТО.
  4. УЧЕНИЦИ ЋЕ ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ДОБИЈАТИ ОД ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА А КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР ЗА РАД И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗА ВРЕМЕ ИСПИТА.
  5. У ПЕРИОДУ ОД 5.АПРИЛА ( УТОРАК) ДО 8.АПРИЛА ( ЧЕТВРТАК) ЧАСОВИ ЋЕ БИТИ СКРАЋЕНИ НА 30 МИНУТА. 

ПРЕТЧАС ПОЧИЊЕ У 7 САТИ, А ШЕСТИ ЧАС СЕ ЗАВРШАВА У 11 САТИ. ВЕЛИКИ ОДМОР ЈЕ НАКОН ТРЕЋЕГ ЧАСА. ОД 11 САТИ ДО 11.40 ЈЕ ПРИПРЕМА ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ, У 11.40 УЧЕНИЦИ ДОЛАЗЕ У УЧИОНИЦЕ , СЕДАЈУ НА СВОЈА МЕСТА, ОДЛАЖУ НЕДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР И ЛИЧНЕ СТВАРИ, НА КРАЈ КЛИПЕ СТАВЉАЈУ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТ. У 11.45 ДОЛАЗИ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК КОЈИ ЋЕ ДАТИ УПУТСТВА УЧЕНИЦИМА НЕОПХОДНА ЗА ПОЧЕТАК ПОЛАГАЊА ИСПИТА.

  1. ПРЕМА КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ НАСТАВНА СУБОТА ЈЕ 9.АПРИЛА 2022.ГОДИНЕ, А ЧАСОВИ СУ ОД ПОНЕДЕЉКА.

                                                                                                                              ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ

                                                                                                                                 БРАНКА РАКОЊАЦ

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош