Директор школе

Ракоњац Бранка, Професор српског језика и књижевности – VII степен

Наставни кадар

 1. Авдић Мусић Далида, Професор енглеског језика, VII степен – Енглески језик
 2. Башовић Мевлудин, Професор физике, VII степен – Физика
 3. Башовић Садија, Проф. француског језика и књиж., VII степен – Француски језик, Латински језик
 4. Благојевић Станко, Протојереј, VI степен – Верска настава
 5. Брајовић Станко, Проф. Математике, VII степен – Математика
 6. Брзаковић Срђан, Теоретичар уметности, музички педагог VI степен – Музичка култура
 7. Василић Ђорђе, Дипл. Инг. Орган.наука, VII степен – Програмирање
 8. Гујаничић Иван, Проф. Франц.језика, VII степен – Француски језик
 9. Гујаничић Срећко, Професор Филозофије, VII степен – Филозофија
 10. Ђенадић Драгиша, Виши стр.радник мет.струке, VI степен – Практична настава
 11. Драгутиновић Љиљана, Лекар опште праксе VII степен – Здравствена култура и Исхрана
 12. Зековић Миладин, Дипл.механ., VII степен – Механика и физика
 13. Јаковљевић Душко, Професор рачунарства, информатике и математике, VII степен – Математика, Рачунарство и информатика
 14. Јањић Радмило, Богословски факултет – Вероучитељ
 15. Јаџић Снежана, Дипл. Биолог, VII степен – Биологија
 16. Јовановић Миленија, Дипл.економиста, VII степен – Стручни предмети економске струке
 17. Коњокрад Никола, Проф. Историје, VII степен – Историја
 18. Мандић Александра, Дипл. Економиста, VII степен – Стручни предмета економ. струке
 19. Мартиновић Перошевић Милана, Професор срп.јез.и књиж., VII степен – Српски језик и књиж.
 20. Меловић Бојана, Професор срп.јез.и књиж., VII степен – Српски језик и књижевност
 21. Младеновић Драган, Маш.инж., VI степен – Практична настава
 22. Мујагић Алија, Дипл.инж.електрот, VII степен – Струч.предмти електрот.струке
 23. Никачевић Алекса, Проф.физичке културе, VII степен – Физичко васпитање
 24. Никачевић Станко, Дипл. Акад.сликар, VII степен – Историје уметности и ликовне културе
 25. Обућина Гина, Дипл. Правник, VII степен – Право и Устав и права грађана
 26. Обућина Драгана, Дипл.хемичар, VII степен – Хемија
 27. Обућина Љубомир, Дипл.инж.електрот, VII степен – Струч.предмети електрот. струке
 28. Пауновић Горан, Машински инжењер, VI степен – Практична настава
 29. Поповић Милица, Проф. Географије, VII степен – Географија
 30. Рајић Милан, Проф.математике, VII степен – Математика
 31. Ранђеловић Небојша, Проф.енглеског језика и књиж., VII степен – Енглески језик
 32. Рвовић Милош, Проф. Физичког васпитања-мастер – Физичко васпитање
 33. Ремовић Анђелка, Професор Историје, VII степен – Историја
 34. Савић Александар, Професор Историје, VII степен – Историја
 35. Томашевић Предраг, Инжењер за производни менаџмент, VII степен – Рачунарство и информатика
 36. Туркмановић Ћамил, Проф. Филозофије, VII степен – Филозофија, Социологија, Грађанско васпитање
 37. Ћировић Миливоје, Дипл.инж.орг.наука, VII степен – Стручни предмети
 38. Ћировић Радованка, Дипл.економиста, VII степен – Стручни предмети економске струке
 39. Халиловић Музафера, Проф. Географије, VII степен – Географија
 40. Хаџибрахимовић Мирела, Дипл.психолог, VII степен – Психологија
 41. Хаџић Елвира, Дипл.инж.електрот., VII степен – Струч.предмти електро струке
 42. Чакаревић Милунка, Проф.хемије, VII степен – Хемија
 43. Чичић Ћамил, Дипл.маш.инж., VII степен – Машинска група предмета
 44. Шапоњић Марина, Проф.руског језика и књиж., VII степен – Руски језик
 45. Поповић Винка, Проф.срп.јез.и књиж., VII степен – Српски језик и култура
 46. Рековић Милица, Мастер проф.јез.и књиж., VII степен – Српски језик и култура
 47. Друловић Кристина, Хотелијерство – Куварство
 48. Својић Драган, Виша угоститељска у Београду – Угоститељство

Стручни сарадници

 1. Матовић Цупара Стана, Мастер педагог, VII/2 степен – Педагог
 2. Обућина Гина, Дипл. Правник, VII степен – Библиотекар
 3. Чакаревић Милунка, Дипл.Хемичар , VII степен – Библиотекар
 4. Башовић Садија, Проф. француског језика и књиж., VII степен – Библиотекар
 5. Ћировић Миливоје, ФОН, VII степен – Координ. практичне наставе, Библиотекар

Ваннаставни кадар

 1. Виторовић Драгана, средња школа, III степен – спремачица
 2. Гујаничић Јагода, екон. техн. IV степен – шеф рачуноводства
 3. Лешовић Љубенко, електротехн.рачунара IV степен – Домар
 4. Матовић Светлана, средња школа, III степен – спремачица
 5. Обућина Гина, дипл.правник VII степен – секретар школе
 6. Ђенадић Драгиша, Виши стр.радник мет.струке- VII ст. – Адмнистративни радник, Одржавање рачунара и рачунарске опреме
 7. Виторовић Петар, дипл.правник VII степен – секретар школе
 8. Лековић Стојана, Нижа школа – спремачица
 9. Мандић Драгана, средња школа – спремачица
 10. Живковић Милена, Нижа школа – спремачица