Skip to content

Запослени у Средњој школи Нова Варош

Директор

Бранка Ракоњац, професор српског језика и књижевности

Професори

 1. Милана Перошевић – Мартиновић, професор историје књижевности народа и народности Југославије и српскохрватског језика
 2. Винка Поповић, мастер професор језика и књижевности
 3. Драгана Чоловић, професор српског језика и књижевности
 4. Далида Мусић-Авдић, професор енглеског језика и књижевности
 5. Јелена Грбић, професор енглеског језика и књижевности
 6. Небојша Ранђеловић,професор енглеског језика и књижевности
 7. Садија Башовић,професор француског језика и дипломирани романиста
 8. Иван Гујаничић, дипломирани филолог француског језика и књижевности, мастер
 9. Марина Шапоњић, професор руског језика и књижевности
 10. Станко Брајовић, дипломирани математичар
 11. Милан Рајић, дипломирани математичар за теоријску математику и примене
 12. Душко Јаковљевић, дипломирани математичар за рачунарство и информатику
 13. Александар Савић, професор историје
 14. Никола Коњокрад, дипломирани историчар
 15. Анђелка Бубања дипломирани историчар
 16. Музафера Халиловић, професор географије
 17. Милица Ерић, професор географије
 18. Мевлудин Башовић, дипломирани физичар
 19. Мила Боранијашевић, дипломирани физичар
 20. Драгана Обућина, дипломирани хемичар за истраживање и развој
 21. Милунка Чакаревић, дипломирани хемичар за истраживање и развој
 22. Снежана Јаџић, дипломирани биолог
 23. Гина Обућина, дипломирани правник
 24. Ћамил Туркмановић, професор филозофије
 25. Срећко Гујаничић,дипломирани филозоф
 26. Сенка Вејсиловић, дипломирани психолог
 27. Предраг Томашевић, дипломирани инжењер за производни менаџмент
 28. Ђорђе Василић, дипломирани инжењер организационих наука, одсек за информационе системе
 29. Алекса Никачевић, професор физичке културе
 30. Милош Рвовић, мастер професор физичког васпитања и спорта
 31. Нихад Алиспахић, мастер професор физичког васпитања и спорта
 32. Станко Никачевић, дипломирани академски сликар
 33. Срђан Брзаковић, теоретичар уметности – музички педагог
 34. Александра Мандић, дипломирани економиста
 35. Миленија Јовановић, дипломирани економиста
 36. Радованка Ћировић, дипломирани економиста
 37. Ружица Курћубић, мастер туризмолог
 38. Елвира Хаџић,дипломирани инжењер електронике
 39. Љубомир Обућина, дипломирани инжењер електротехнике
 40. Алија Мујагић,дипломирани инжењер електротехнике
 41. Ћамил Чичић,дипломирани машински инжењер
 42. Миливоје Ћировић, дипломирани инжењер организације рада
 43. Гордана Цупарић, струковни инжењер индустријског инжењерства
 44. Горан Пауновић, струковни инжењер машинства
 45. Драган Младеновић,машински инжењер
 46. Драгиша Ђенадић, виши стручни сарадник металске струке
 47. Радмило Јањић, наставник верске наставе
 48. Станко Благојевић, наставник верске наставе

Стручни сарадници

Педагог

 1. Стана Матовић- Цупара , мастер педагог

Библиотекари

 1. Садија Башовић, професор француског језика и дипломирани романиста
 2. Гина Обућина, дипломирани правник
 3. Милунка Чакаревић, дипломирани хемичар за истраживање и развој
 4. Миливоје Ћировић, дипломирани инжењер организације рада

Секретари

 1. Гина Обућина, дипломирани правник
 2. Петар Виторовић, дипломирани правник

Шеф рачуноводства

 1. Јагода Гујаничић, економски техничар

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

 • Драгиша Ђенадић

Техничар одржавања информационих система и технологија

 1. Анес Церовић, електротехничар рачунара

Помоћно особље

 1. Стојана Лековић, чистачица
 2. Милена Живковић, чистачица
 3. Светлана Матовић, чистачица
 4. Драгана Мандић, чистачица
 5. Љиљана Жарковић, чистачица
 6. Невена Ботић, чистачица
 7. Љубенко Лешовић, домар
 8. Жељко Мариновић, домар
© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош