Skip to content

Образовни профили

Влада Републике Србије донела је одлуку о оснивању Средње школе у Новој Вароши и укидању Гимназије ,,Пиво Караматијевић“ и Техничке школе у Новој Вароши (,,Службени гласник РС“, бр. 62/2018. године).

Основна делатност школе је остваривање планова и програма наставе и учења општег и стручног образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за следеће смерове гимназије и подручја рада средње стручне школе: Друштвено-језички смер; Природно-математички смер; Машинство и обрада метала; Електротехника; Трговина, угоститељство и туриза; Економија, право и админ истрација.

Решењем  Министарства просвете Републике Србије број 022-05-226/94-03 од 07.04.1994.године, верификовани су Друштвено-језички  и Природно-математички смер у Гимназији «Пиво Караматијевић».

Решењем  Министарства просвете Републике Србије број 022-05-155/93-03 од 26.03.1994. Техничка школа је верификована за  следећа подручја рада и образовне профиле:

Школа је верификована да образује кадрове у следећим подручјима рада:

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:
1. Машински техничар (сви разреди)
2. Машинбравар
3. Аутомеханичар
4. Металостругач
5. Металобрусач
6. Бравар
7. Металоглодач, 022-05-155/93-03 од 26.03.1994. Министарство просвете Р. Србије
8. Алатничар, 022-05-155/93-03 од 15.06.1998. Министарство просвете Р. Србије
9. Механичар хидроенергетских постројења, 022-05-155/93-03 од 27.02.2004. Министарство просвете и спорта Р. Србије
10. Механичар грејне и расхладне технике, 022-05-155/93-03 од 13.03.2008. Министарство просвете Р. Србије
11. Инсталатер , 022-05-00155/93-03 од 25.04.2012. Министарство просвете и науке Р. Србије
12. Машински техничар моторних возила, 022-05-00155/93-03 ОД 11.02.2013. Министарство  просвете, науке и технолошког развоја

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
1. Трговац
2. Кувар
3. Конобар, 022-05-155/93-03 од 14.06.1995. Министарство просвете Р. Србије
4. Туристички техничар (сви разреди), 022-05-155/93-03 од 13.07.2018. Министарство просвете, науке и технол. развоја Р. Србије

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
1. Економски техничар, 022-05-155/93-03 од 25.04.2012. Министарство просвете Р. Србије

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
1. Електротехничар рачунара
2. Електроинсталатер
3. Електромеханичар за машине и опрему
4. Електромонтер мрежа и постројења
5. Аутоелектричар

Први разред: 022-05-155/93-03 од 01.09.1997. Министарство просвете Р. Србије
Други, трећи и четврти  разред: 022-05-155/93-03 од 11.06.2002. Министарство просвете Р. Србије

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош