Skip to content

Извештај о раду на реализацији пројектних активности

Извештај о раду на реализацији пројектних активности

Дебата на тему

 „Држава популационом политиком, било пронаталитетним било антинаталитетним мерама ИМА/НЕМА право да се меша у одлуку пара о рађању деце“

Пројектом „Демократија у школама“ у низу активности предвиђено је одржавање дебате на тему „Држава популационом политиком, било пронаталитетним било антинаталитетним мерама ИМА/НЕМА право да се меша у одлуку пара о рађању деце“.

Циљ ове дебате је отворен разговор међу вршњацима, размена ставова и предлога за унапређење дијалога.

Дана 3.03.2022. одржана је дебата на горепоменуту тему у одељењу 2/2 у оквиру часа психологије. Учешће у дебати узело је петнаест ученика. Модератор је била наставница психологије Сенка Вејсиловић. Након што је изнела тренутну демографску слику у земљама Европске Уније и Србије и мере које се предузимају како би се постигли одређени циљеви у области репродукције становништва и указала како се већина земаља ЕУ, као и Србија, сусреће са ниским природним прираштајем, да је карактеристично вођење пронаталитетне политике, уз истовремено признавање појединцима право на планирање породице које подразумева право да слободно одлуче да ли ће и колико деце имати, као и колики ће размак бити између рођења, ученсници дебате започели су разговор на дату тему.

Једна група ученика имала је другачији угао гледања на то да ли и у којој мери држава (има право да) утиче на одлуку парова о рађању деце, коментаришући обрасце понашања и деловања. „Парови су ти који одлучују о томе“, „Жена као појединац може да донесе одлуку о истом“, „Држава нема права да утиче на доношење одлуке за или против“…

Чланови друге групе  су на ове изјаве осетили потребу да додатном аргументацијом оправдају идеје које они заступају по овом питању. „Везано за одлуку парова о рађању деце, држава им својим мерама за побољшање националне политике само помаже, подстиче их на рађање“, „Жена не би требала самостално да одлучује о рађању/ не рађању деце“. 

Питање „Да ли је стандард породице један од разлога зашто се млади парови не опредељују за рађање деце“, пратили су међусобно сагласни, али и негативни коментари неколицине групе за и против. 

Већина дебатера сложила се са тим да држава не може и нема право да утиче на рађање деце. Учесници дебате су закључили да поред негативне демографске слике, у Србији је један од већих проблема и пражњење одређених територија.

У Новој Вароши,                                                                         Подносилац извештаја

3.03.2022.                                                                                        Сенка Вејсиловић

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош