Skip to content

Обука наставника ЕТШ „Учимо заједно да нам школе буду боље“

На обуци су били Бранка Ракоњац-директор школе, Алија Мујагић-председник СВ електро струке и Обућина Љубомир-професор групе предмета електро струке.

У периоду од 7.2.-9.2.2019. године присуствовали смо тродневној обуци наставника електро струке. Обуку је организовала Техничка школа из Ужица. Поред наше школе на обуци су присуствовали представници средњих школа из Аранђеловца и Јагодине, док се остале школе из Крагујевачког региона, заједнице електро школа, нису одазвале позиву.

Циљ обуке:
Унапређење школских ресурса за реализацију наставе и учења у подручју рада електротехника кроз размену искустава, знања и примера добре праксе.

Теме које су обрађене су:
1. Представљање школа
2. Управљање усмерено ка остваривању циљева
3. Обрасци који прате процесе
4. Управљање документима
5. Управљање екстерним партнерствима – стварање јавно-приватног партнерства (ЈПП)
6. Ново доба – нова знања
7. Електронска платформа за релизацију виртуелних пракси (VIVET)

Начин рада:

  • Презентација
  • Интерактивне методе
  • Рад у групама
  • Рад у пару
  • Рад у дискусионим групама
  • Симулација, решавање проблема
  • Округли сто
© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош