Skip to content

Упис ученика у први разред средње школа, школска 2019/20. година

Први уписни рок:  8. и 9. јул 2019. године од 08.00 – 15.00

Други уписни рок: 11. јул 2019.године од 08.00 – 15.00

Потребна документа:

  1. Пријава за упис
  2. Уверење о положеном завршном испиту
  3. Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
  4. Оригинално сведочанство о завршеној основној школи
  5. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова (за гимназијске смерове није потребно)
  6. Извод из матичне књиге рођених (није потребан папирни образац, већ се преузима електронским путем у школи)
© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош