Тим за превенцију насиља ученичког парламента одржао је предавање под називом „Насиље нема оправдања”.  Предавања су одржана у периоду од 30. септембра до 16. октобра ученицима свих одељења школе. Ученици су упознати са конвенцијом о правима детета, типологији насиља, интервенцији према нивоима ризика и улози школе у заштити деце од насиља.