У нашој школи је обележен Међународни дан толеранције 16. новембар. Ученички парламент је спремио цитате који се односе на толеранцију, пријатељство, љубав, комуникацију. Ученици и наставници су извлачили цитате и читали између себе. Поред извлачења цитата, на часу одељењске заједнице, одељењске старешине су са ученицима разговарали на тему толеранције (колико смо ми толерантни, колико поштујемо и уважавамо једни друге , да ли можемо бити ВИШЕ толерантни према својим пријатељима, непознатим људима, мањинама, како ненасилно комуницирати, шта је асертивно понашање,… ).