Skip to content

Остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину

Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави наставни рад у свим основним и средњим школама.

Привремено обустављање наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину почиње од 17.марта 2020. године, а за ученике средњих школа предвиђени су следећи начини организовања оваквог облика наставе:

  • Едукативни садржаји на платформи РТС Планета, где ће бити доступне одређене наставне јединице,
  • Преко доступних дигиталних уџбеника,
  • Преко онлајн платформи које се могу користити као подршка органиовању настави на даљину.

Распоред наставних садржаја који ће бити организовани путем платформи подржаних од стране Радио-телевизије Србије налази се на адреси https://rasporednastave.gov.rs/

Средња школа у Новој Вароши је већ од данас приступила изради недељног оперативног плана са кључним активностима у остваривању образовно-васпитног рада, а ученици ће бити обавештавани путем званичног школског сајта и од стране одељељских старешина.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош