Skip to content

Microsoft Teams

Microsoft је за веме трајања кризног периода омогућио бесплатно коришћење Office 365 платформе у оквиру које је доступна верзија Teams апликације прилагођена за образовање. Платформа ће школама бити доступна бесплатно и касније и омогућиће свим наставницима, ученицима, професорима и студентима да организују удаљено извођење наставе путем интернета кроз групни видео позив у којем наставник/професор може са студентима да дели и садржај свог екрана, као и да снима читав ток часа и учини га доступним свим ученицима/студентима из одговарајуће групе.

Како би се наставници што боље припремили за коришћење платформе, Microsoft је организовао бесплатне онлајн обуке за наставнике, о чему је посредством директора прослеђена информација ка свим наставницима (прослеђене су и смернице за приступ обукама). Такође, припремљена су и упутства за коришћење платформе и дата су у наставку, а у припреми су и видео упутства.

Упутство за наставнике/професоре

Упутство за ученике/студенте

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош