Упутства за полагање матурског испита за туристичке техничаре налази се на овој адреси.

У наставку се налази приручник за полагање матурског испита, као и задаци који се изузимају из збирке теоријских задатака за јунски испитни рок 2020.године, а на овој локацији се налази тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита за образовни профил Туристички техничар.