Skip to content

Обавештење о омогућеном е-упису у први разред средње школе

Обавештавамо све родитеље / друге законске заступнике да ће у наредном периоду, а пре првог уписног рока , на порталу еУправе бити доступна унапређена услуга за упис ученика у средње школе (еУпис).

На овај начин се омогућава упис ученика ,у складу са оствареним правом, без доласка у школу. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику предају исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења.

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе.

Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су прикупљени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани су Конкурсом, а то су :

  • Пријава за упис
  • Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
  • Уверење о испуњавању здравствених услова за образовне профиле Електричар и Електромонтер мрежа и постројења, Машински техничар моторних возила и Туристичко – хотелијерски техничар. За гимназијске смерове није потребно лекарско уверење.

Из напред наведеног, Средња школа у Новој Вароши, обавештава родитеље о следећем:

  1. Да имају могућност пријаве за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа и да, у том случају, не морају да долазе у школу.
  2. Да они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али да нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.)
© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош