Skip to content

Обука за платформу Office 365

Тим за дигитализацију Средње школе у Новој Вароши је унутар установе организовао обуку за све запослене за коришћење платформе Microsoft Office 365, при чему је посебна паћња посвећена апликацији Microsoft Teams, која је званична платформа за реализовање наставе на даљину у Средњој школи у Новој Вароши.

Обука је крајем августа реализована у шест група које су обухватиле све чланове Наставничког већа школе и реализована је у школи, а током септембра су одржане и две обуке преко саме Microsoft Teams платформе, којој су присуствовали сви чланови Наставничког већа.

Такође, током месеца августа и септембра чланови Тима за дигитализацију су пратили обуку за коришћење платформe Office 365 која је организована од стране Техничке школе из Ужица.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош