Skip to content

Обавештење за ученике и родитеље о оргранизацији рада Средње школе до краја првог полугодишта школске 2020/21.

Средња школа у Новој Вароши организоваће образовно-васпитни рад до краја првог полугодишта у складу са Упутством за организацију рада средњих школа до краја првог полугодишта
школске 2020/21.године које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја ( број 611-00-00360/2/2020-03 од 27.11.2020.године):

 • Сви облици наставе и учења (теоријска настава, вежбе, практична и блок настава) реализоваће се на даљину почев од 30.11.2020. до 18.12.2020.године.
 • Прво полугодиште се завршава 18.децембра 2020.године.
 • Настава ће се изводити путем платформе Microsoft teams (коришћењем савремене информационо – комуникационе технологије) и Јавног медијског сервиса РТС.
 • Часови практичне наставе који су планирани да се реализују код послодавца биће реализовани у другом полугодишту, како би се избегли ризици боравка ученика у објектима послодаваца.
 • Евиденција о образовно-васпитном раду и реализацији часова према утврђеном распореду часова се уноси у електронски дневник, са напоменом како се час реализовао (видео конференција или други канали комуникације)
 • У електронском дневнику биће евидентирани ученици који не учествују у раду на часу путем наставе на даљину.
 • Настава на даљину биће организована тако да ће омогућити континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа – формативно и сумативно – коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије.
 • Зимски распуст траје од 21.децембра 2020.године до 15.јануара 2021.године.
 • Друго полугодиште почиње 18.јануара 2021.године.
 • Упутство за организацију рада средњих школа до краја првог полугодишта школске 2020/21.године, које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 27.11.2020.године, налази се на школској интернет страници srednjanv.edu.rs
 • Све детаљне информације о реализацији наставе у наредном периоду обавестиће вас одељењске старешине.

Директор школе
Бранка Ракоњац

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош