Skip to content

Читајмо гласно

Захвалница Друштва школских библиотекара поводом учешћа у акцији „Читајмо гласно“ за 2020.годину. У акцији је учествовало 12000 учесника, међу њима и наша школска библиотека.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош