Skip to content

Курс „Епидемија“

Услед епидемиолошки нестабилне ситуације и наставе која се одвија у дигиталном окружењу Иницијаива „Дигитална Србија“ и Фондација Петља у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја планирали су креирање бесплатних, интердисциплинарних курсева за ученике и наставнике гимназија.

Први од три планирана курса под називом Епидемија већ је креиран и налази се на онлајн платформи нет.кабинет, на следећој веб адреси: https://petlja.org/net.kabinet/epidemija. Курс Епидемија је намењен ученицима трећег разреда гимназије, али и ученицима других разреда који би у сарадњи са предметним наставницима могли да феномену епидемије приступе из угла следећих предмета: Биологије, Математике, Хемије и Рачунарства и информатике. Кроз овај курс се више него актуелна тема епидемије целовито сагледава кроз узрасно прилагођену форму са обиљем материјала који обухватају текстове, занимљивости, илустрације, видео прилоге, примере огледа, квизове и сл.

Курс је креиран на основу званичних програма наставе и учења, дефинисаних општих међупредметних компетенција и стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања. Детаљне информације о курсу и могућностима његове примене у настави се налазе у оквиру Упутства за наставнике које прати овај курс и такође се налази на веб адреси https://petlja.org/net.kabinet/epidemija.

Молимо Вас да обавестите наставнике наведених предмета како би могли да укључе курс Епидемија у реализацију наставе на даљину са својим ученицима, а у сарадњи са колегама из школе. Подсећамо да ће ускоро на онлајн платформи нет.кабинет https://petlja.org/net.kabinet бити постављена још два интердисциплинарна курса, тако да би Вас молили да и ту информацију поделите са колегама у школи како би испратили и њихову поставку и укључили их у реализацију наставе.

За сва додатна питања можете контактирати колеге из Фондације Петља путем следеће адресе електронске поште: loop@petlja.org или Иницијативе „Дигитална Србија” преко адресе inicijativa@dsi.rs.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош