Skip to content

Обавештење за матуранте

Потребна документа за пријављивање матурског испита:

  • сведочанства о завршеном I, II, III, IV разреду средње школе
  • извод из књиге рођених (може стари извод или копија извода који поседујете)
  • пријава за полагање испита
  • записник са полагања матурског испита
  • дволисница

Дволиснице, пријаве и записници се налазе код одељењских старешина.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош