Skip to content

Обавештење о организацији образовно-васпитног рада од 13.09.2021.године

Обавештење о организацији образовно-васпитног рада у Средњој школи у Новој Вароши од 13.09.2021.године
На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ( број 611-03-00033/4/2021-15 од 9.9.2021.године) , а на основу Одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школе и Закључака и Одлука Кризног штаба за сузбијање заразне болести Ковид 19, и Стручног упутства о организовању образовно-васпитног рада у школској 2021/22.године, донета је Одлука да се Трећи модел организовања образовно – васпитног рада примењује у средњим школама од 13. Септембра 2021.године, у 40 општина међу којима је и Нова Варош.
Начин реализације трећег модела:

  1. Настава и учење на даљину је посебан облик реализације свих облика образовно-васпитног рада без непосредног боравка у школи и другим местима где се обављала практична настава и вежбе.
  2. Настава се реализује на платформи „Microsoft teams“.
  3. Настава ће се одвијати путем канала и тимова који су предметни наставници креирали за сваки разред, односно одељење, према утврђеном распореду часова, у првој смени.
  4. Час траје 45 минута.
  5. Ученици су обавезни да присуствују и прате наставу, као и да поштују Правила понашања.
  6. Директор и педагог имају приступ виртуелним учионицама, онлајн часовима и другим облицима образовно-васпитног рада.

Директорка школе
Бранка Ракоњац

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош