Skip to content

“ШКОЛЕ ЗА БОЉИ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА“

Средња школа је изабрана за учешће у пројекту „ Школе за бољи квалитет ваздуха“ који су покренули Министарство просвете, УНИЦЕФ, Институт „ Винча“, уз финансијску подршку Владе Норвешке.

Директорка школе је именовала два наставника који ће у оквиру школе бити задужени за реализацију пројекта, а то су Музафера Халиловић, наставник географије, и Снежана Јаџић, наставник биологије.

. Пројекат има за циљ да ојача свест школске деце, родитеља и наставника о негативном утицају загађења ваздуха,нивоима загађења ваздуха и његовим штетним ефектима на здравље. Након што сензори за мерење квалитета ваздуха буду инсталираниу школама, подаци прикупљени у реалном времену директно ће помоћи наставницима да одлучују о дневним школским активностима на основу нивоа загађења и повећати свест и знање деце за стварање будућих позитивних промена у друштвеним нормама и понашању. Са друге стране, доносиоци одлука ће бити у бољој позицији да могу да унапређују дугорочне јавне политике на локалном нивоу. Такође, овим путем ће бити промовисано коришћење једноставних иновативних алата за подизање свести, вештина и комуникације у вези са утицајем загађења ваздуха на децу и младе. Општа визија Пројекта је да ће до 2022. године деца, адолесценти и њихови родитељи у Вашем граду, повећати информисаност о статусу загађења ваздуха“

Заједнички састанак представника свих школа који ће организовати Дигитална Србија ће се одржати 10. И 11. Децембра 2021.године у Београду.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош