Skip to content

Against gender discrimination

У оквиру акционог плана и активности за пројекат „Учимо и живимо демократију и људска права у школама“ одржан је угледни час енглеског језика, 7.марта 2022.године.

Угледни час енглеског језика одржале су професорке енглеског језика Далида Мусић Авдић и Јелена Грбић у одељењима 3/1 и 4/1 ( друштвено-језички смер гимназије).

Угледни час је имао за циљ стицање знања о дискриминацији, проширивање вокабулара и упознавање са различитим облицима текстова на тему дискриминације полова ( песма, парола, изреке).

Ученици су реализовали активности у групи, као подстицај за сарадњу и развијање осећаја за припадност групи, у циљу развијања свести о спречавању дискриминације и развијања емпатије.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош