Skip to content

Не(дискриминација) и толераниција

У оквиру пројекта „ Учимо и живимо демократију и људска права у школама“ под покровитељством ужичког Центра за права детета уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду, у Средњој школи се реализује низ радионица на тему толеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда, партиципације, и других тема које се односе на права деце у образовању.

У периоду од 1.марта до 4.марта 2022. године одржане су радионице у одељењима 2/2, 3/2, 1/1, 4/4 (природно-математички и друштвено-језички смер и електротехничар рачунара).Радионице су одржали Милунка Чакаревић, Мила Боранијашевић, Јелена Грбић И Милош Рвовић.

Ученици су поред занимљивих предавања и презентација имали могућност да раде у групи и решавају задатке, односно да на примерима сами препознају облике дискриминације. Ученици су живо учествовали у дискусији и схватили су колика је одговорност и појединаца и друштва на јачању капацитите прихватања различитости.

Филм „Do Not Judge Too Quickly“ је оставио најјачи утисак на ученике, а прича о Лејли И Мухамеду изазвала највише реакција, бурне емоције и коментаре, различита мишљења и размену ставова.

Родна равноправност је тема на коју су ученици давали поприлично тачне ставове о равноправности мушкараца и жена.

Говорило се и о томе како настају предрасуде, како се проверавају информације на основу којих дефинишемо ставове.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош