Skip to content

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ПРИЛИКОМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ДРУГОМ ПИЛОТИРАЊУ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

У ПИЛОТИРАЊУ УЧЕСТВУЈУ СВИ УЧЕНИЦИ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈА, СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ И УМЕТНИЧКИХ ШКОЛА.

ИСПИТИ СЕ ПОЛАЖУ 5,6,7.И 8.АПРИЛА 2022.ГОДИНЕ.

ПИСМЕНИ ИСПИТ СВАКОГ ДАНА ПОЧИЊЕ У 12 САТИ, А ВРЕМЕ ПРЕДВИЂЕНО ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЈЕ ТРИ САТА, ОДНОСНО ТЕСТОВИ СЕ ПРЕДАЈУ НАЈКАСНИЈЕ У  15 ЧАСОВА.

СВАКОГ ДАНА СЕ ПОЛАЖЕ САМО ЈЕДАН ДЕО ИСПИТА.

  • КАНДИДАТИ СУ ДУЖНИ ДА НА МЕСТО ПОЛАГАЊА ИСПИТА ДОЂУ НАЈКАСНИЈЕ У 11.40МИНУТА .
  • КАНДИДАТИ СЕ РАСПОРЕЂУЈУ У ПРОСТОРИЈЕ У КОЈИМА ЋЕ СЕ  ПОЛАГАТИ ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПРЕМА УНАПРЕД УТВРЂЕНИМ СПИСКОВИМА КАНДИДАТА КОЈИ ЋЕ БИТИ ИСТАКНУТИ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И НА ДРУГИМ ВИДЉИВИМ МЕСТИМА У ШКОЛИ.
  • НА СВАКИ ИСПИТ ТРЕБА ПОНЕТИ ДОЗВОЉЕН ПРИБОР НАВЕДЕН НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ СВАКОГ ТЕСТА.
  • КАНДИДАТ РЕШАВА ТЕСТ ПРЕМА УПУТСТВИМА КОЈИ СУ ДАЛИ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ И ПРЕМА УПУТСТВУ ЗА РАД НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ СВАКОГ ТЕСТА.
  • НА ИСПИТУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ДРУГИХ ПРЕНОСИВИХ УРЕЂАЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, БЕЛЕЖАКА, ПАПИРА, НИТИ ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ НЕ СПАДАЈУ У ПРОПИСАН ПРИБОР ЗА ИСПИТ.
  • КАНДИДАТИ СУ ДУЖНИ ДА НА , ЗА ТО ПРЕДВИЂЕНО МЕСТО, ОДЛОЖЕ СВОЈЕ ТОРБЕ, ИСКЉУЧЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ И ДРУГЕ ПРЕНОСИВЕ УРЕЂАЈЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, ПЕРНИЦЕ, БЕЛЕШКЕ, ПАПИРЕ, ХРАНУ, И СЛИЧНО, ОСИМ ВОДЕ.
  • НА ИСПИТУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНИО ПОСЕДОВАЊЕ, ОДНОСНО УПОТРЕБА НЕДОЗВОЉЕНОГ ПРИБОРА: ОКРЕТАЊЕ, РАЗГОВАРАЊЕ, ОДНОСНО КОМУНИЦИРАЊЕ, ПРЕПИСИВАЊЕ, ИЛИ ДОПУШТАЊЕ ПРЕПИСИВАЊА; ОМЕТАЊЕ ТОКА ИСПИТА, НАПУШТАЊЕ ПРОСТОРИЈЕ У КОЈОЈ СЕ ПОЛАЖЕ ИСПИТ БЕЗ ОДОБРЕЊА ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА, НИТИ ПОСЕДОВАЊЕ НЕДОЗВОЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА.
  • КАНДИДАТИ ЋЕ БИТИ УДАЉЕНИ СА ИСПИТА УКОЛИКО НЕ ПОШТУЈУ ПРОПИСАНУ ПРОЦЕДУРУ НА ИСПИТУ И УПУТСТВА ДАТА ОД СТРАНЕ ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА.
  • КАНДИДАТИМА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ДА НАПУШТАЈУ ПРОСТОРИЈУ У КОЈОЈ СЕ ПОЛАЖЕ ПИСМЕНИ ИСПИТ ПРВИХ 30 МИНУТАИСПИТА, КАО И ПОСЛЕДЊИХ 15 МИНУТА.
  • КАДА КАНДИДАТИ ЗАВРШЕ СА ТЕСТОМ, ТРЕБА ДА ПОЗОВУ ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА ПОДИЗАЊЕМ РУКЕ И ДА НАКОН ПРЕДАЈЕ ТЕСТАНАПУСТЕ ПРОСТОРИЈУ  ТАКО ДА НЕ РЕМЕТЕ РАД ДРУГИХ КАНДИДАТА. 
© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош