Skip to content

Лиценца за директора

Дана 16.09.2022.године директорка школе је у просторијама МПНТР у Београду полагала испит
за директора школе и стекла лиценцу за директора.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош