Skip to content

Набављена нова опрема

09.09.2022.године МПНТР је доделило нашој школи два рачунара за потребе ЈИСП система.
09.09.2022.године директорка школе је у Министарству правде у Београду потписала уговор о
додели средстава из опортунитета за пројекат „ Модерна учионица“, у износу 539.420,00
динара.

Дана 23.09.2022.годиненаша школа је од МПНТР у оквиру пројекта „ Дигитална учионица“
добила 16 лап топ рачунара, 16 пројектора и 16 сталака за пројекторе.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош