Skip to content

Повратак написаних

Традиционално обележавања Сајма књига и промоције читања реализовано је у нашој школи
низом активности од 26.до 29.октобра.

Припреме за обележавање спровела је професорка француског језика и библиотекар садија
Башовић, уз помоћ професорки српског језика и књижевности Николине Крџавац, Драгане
Чоловић и Милане Перошевић Мартиновић.

У реализацију су укључени ученици, чланови библиотечке, рецитаторско-драмске и литерарне
секције.

У среду, 26.октобра у холу школе су изложене књиге које је школа купила за библиотеку
претходне године: белетристика и луксузна издања, као и књиге које су библиотеци поклонили
наставници претходне године( директорка шест књига и Милунка Чакаревић 3 књиге).
Постојали су штандови на којима су се размењивале књиге, као и штанд Поклони књигу. Школи
су овом приликом наставници и запослени и ученици поклањали књиге, али и грађани,
посебно истичем Радослава Тртовића , власника књижаре Александрија, који је библиотеци
поклонио три књиге.

Директорка је осмислила програм промоције читања књига тако што су ученици рецитовали
песме и говорили изводе из књижевних дела на српском, али и на страним језицима у свих 15
одељења. Ива Ранђеловић, Аурора Вејсиловић, Стефан Младеновић, Неира Чичић, Богдан
Курћубић, Љубица Шпица.

Чланови библиотечке секције су израдили пано Повратак написаних, а чланови рецитаторске
секције пано посвећен Андрићевом јубилеју.

На школском литерарном конкурсу, стручно веће Српског језика и књижевности одабрало је
два рада и прогласила победнике . То су Аурора Вејсиловић и стефан Младеновић.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош