Skip to content

Формативно оцењивање

25.фебруара је одржан семинар “ Формативно оцењивање “, организован за 30 наставника. Семинар су реализовали предавачи Славко Ђокић, професор српског језика и Снежана Стаматовић, стручни сарадник.

Семинар припада компетенцијама К2, приоритетна област П2, а наставници су остварили 8 сати стручног усавршавања.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош