Skip to content

Квалитет рада установа

28.фебруар у Основној школи „ Живко Љујић“ је одржан састанак за све директоре и стручне
сараднике из Пријепоља, Прибоја и Нове Вароши. Тема је Квалитет рада установа , извештаји
са спољашњег вредновања и саветовање у погледу подизања квалитета рада свих запослених.
Предавање одржали начелник Школске управе Владе Живановић и просветна саветница Олга
Јованчићевић, а састанку присуствовала директорка школе Бранка Ракоњац и педагошкиња
Стана Матовић Цупара.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош