Skip to content

Прво такмичење за награду „Проф. Боривоје Јелић“

Дана 31. марта, у просторијама нововарошке Средње школе, одржано је прво такмичење за награду „Професор Боривоје Јелић“. Такмичење је одржано према пропозицијама које су дате у конкурсу објављеном на нашем порталу.

Прво такмичење за награду „Проф. Боривоје Јелић“

Запечаћену коверту са темом је на почетку такмичења отворила професорка Милана Перошевић Мартиновић. Тема овогодишњег конкурса била је „Поштуј оца свога и матер своју“.

На такмичењу је учествовало 30 ученика нововарошке Средње школе. Сви радови су у скенираном облику достављени др Оливеру Суботићу (једном од оснивача Задужбине „Петар Мандић“ и члану УО одређеном за координацију конкурса), који је пристигле радове под шифрама у електронском облику проследио сваком члану комисије понаособ.

Радове у оригиналном, папирном облику, задржала је Средња школа за своју архиву.

Због отклањања могућности утицаја на комисију, њен састав биће објављен тек пошто се донесе одлука о награђеним радовима. Награђени радови ће бити именовани под шифром под којом су предати. Резултати комисијског избора биће објављени на нашем порталу 10. априла, на дан рођења професора Боривоја Јелића.

После дешифровања имена и презимена аутора, награђени радови ће бити и објављени на нашем порталу.

Преузето са званичног сајта Задужбине „Петар Мандић“

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош