Skip to content

Сарадња са Шумском управом у Новој Вароши

Наша школа је у сарадњи са Шумском управом организовала предавање 6.4.2023. за ученике другог
разреда , и поиједине ученике трећег и четвртог разреда на тему заштите и очувања шума.
Предавање је одржала Зорица Поповић, дипломирани шумарски инжењер, шеф управе у
Новцој Вароши, а професорка биологије је са ученицима припремаила уводно предавање и
израду паноа. Предавању су присуствовале и професорка географије Музафера Халиловић и
професорка хемије Милунка Чакаревић.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош