Skip to content

Семинар о родитељству

У преподневним часовима 12. августа 2023. године, у холу Средње школе у Новој Вароши одржано је треће по реду предавање др Влајка Пановића у оквиру летњег семинара родитељства у организацији Задужбине „Петар Мандић“.

После уводног слова које је одржала Бранка Ракоњац, директорка Средње школе, др Пановић је пренео део свог искуства када је реч о правилном односу родитеља према деци основношколског периода.

Др Пановић је почео предавање са периодом који претходи школском периоду и посебно указао на значај правих играчака које деци треба обезбедити. Током предавања је објаснио колико је важно да се код деце развије здрав систем вредности, који ће подразумевати и прихватање других и другачијих. Посебно је нагласио потребу да родитељи отпрате садржаје којима су деца изложена у основношколском периоду, приказујући на неколико примера како изгледа литература којој су деца данас изложена, као и друштвене игре које деца играју, а тичу се појмова који нису адекватни њиховом узрасту.

Предавач посебно инсистира да се прегледају цртани филмови које деца гледају, наводећи пример из своје клиничке праксе у вези са дететом које се понашало чудно, а у ствари је копирало ликове из једног цртаног филма. Говорио је и о манипулативним техникама које се користе у мас-медијима, да би се програмирала свест медијских конзумената, на шта су деца посебно осетљива.

Како др Пановић примећује, најчешће грешке за децу основношколског периода почињу већ од тренутка поласка у школу, када се прави „свечаност“. Следеће је презаштићивање деце у физичком смислу уместо њиховог моторичког оспособљавања, затим писање домаћих задатака од стране родитеља, погрешна питања која родитељи детету постављају када оно дође из школе и томе слично. Др Пановић је указао на правилан приступ када је реч о помоћи деци када је реч о обављању школских обавеза.

Посебан акценат др Пановић је ставио на исправан приступ у погледу исхране деце, као и ужине, повезујући ту тему са активностима у школи. Осврнуо се и на проблематику разлике у материјалном богатству међу децом и решавања ситуација у које дете слабијег материјалног положаја може доћи.  

Доктор Пановић је одговарао и на многобројна питања родитеља која се тичу тог узраста деце, а једно од питање је била важност очувања физиолошког ритма деце.

Говорник је посебно инсистирао на томе да је потребно вратити достојанство спавању и да је идеално да дете иде на починак око 21 час. Он се такође осврнуо на феномен коришћења енергетских стимуланата од стране деце, а осврнуо се и на појаву све млађе деце која узимају антидепресиве, психостабилизатре и анксиолитике, наводећи да би добар део тих проблема могао да се реши уколико би се поштовао природан физиолошки ритам.

Др Пановић је говорио и о проблематици графомоторичких способности и моторичког сналажења деце у простору, које је у наше време угрожено будући да деца имају све мање физичких активности.

Предавач је нагласио и значај психолошке тежње да се заврши сваки важан започети посао, у чему родитељи треба да дају пример својој деци, јер деца опонашају наше понашање, а не оно што им говоримо.

Још једна тема на коју се др Пановић осврнуо јесте потреба да се води брига о томе да деца морају да буду склоњена од агресивних садржаја који се често примећују поготово у вечерњим телевизијским серијама које нису прикладне за децу, а одрасли их гледају заједно са њима.

Др Пановић је истакао да је боље да родитељи раде са децом, него да их касније шаљу психолозима. Посебна тема којој је поклонио пажњу јесте заједничко планирање времена, које би по његовом мишљењу требало урадити увече за сутрашњи дан, да би деца научила да препознају шта је „хитно“ и „битно“, и да науче да праве листу приоритета. 

Једна од важних тема које су обрађене на крају овог предавања јесте однос родитеља и наставника.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош