Skip to content

Добитници стипендије Задужбине „Петар Мандић“

Задужбина „Петар Мандић“ је након разматрања испуњености услова конкурса међу 13 пријављених кандидата, а у складу са претходно утврђеним критеријумима доделе, доделила стипендије Милошу Тодоровић, студенту 6. године Медицинског факултета Војномедицинске академије у Београду (просечна оцена 9.53) и Ањи Тртовић, бруцошу на Електротехничком факултету у Београду (просечна оцена из средње школе 5).

Већинским бројем гласова, уз претходно усмено образложење о сваком бираном кандидату, Управни одбор Задужбине је донео горе наведену одлуку.

Такође, свим кандидатима који су ове године конкурисали, а нису добили стипендију, у знак мотивационе подршке биће исплаћена једнократна награда у износу од 10 хиљада динара.

На овој седници је такоће донета одлука да кандидат Јована Мандић, студенткиња Факултета техничких наука из Новог Сада, поред поменуте једнократне новчане награде добије на поклон и књигу Тесла: Духовни лик са посветом аутора, с обзиром на квалитет њеног есеја о Теслиној мајци који заслужује посебну похвалу и који ће бити објављен на порталу Задужбине „Петар Мандић“.

© 2018 – 2024 Средња школа Нова Варош