Средња школа у Новој Вароши у први разред средње школе у школској 2019/20. години уписује следеће образовне профиле:

Гимназија
  • Друштвено-језички смер: 30 ученика, трајање 4 године
  • Природно-математички смер: 30 ученика, трајање 4 године
Економија, право и администрација
  • Економски техничар: 30 ученика, трајање 4 године
Електротехника
  • Електротехничар рачунара: 30 ученика, трајање 4 године
Машинство и обрада метала
  • Аутомеханичар: 15 ученика, трајање 3 године
  • Механичар хидроенергетских постројења: 15 ученика, трајање 3 године